BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS
Juridiskais Birojs “PETROW”, visiem Latvijas iedzīvotājiem katru ceturtdienu līdz 30.aprīlim  piedāvā BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS. Lai pieteiktos konsultācijai vai nu zvaniet +371 28728888 vai aizpildiet pieteikšanās formu, norādiet savu vārdu, telefona nr., un e-pasta adresi, un mēs atbildēsim uz visiem Jūsu jautājumiem AKTUALITĀTES:JURIDISKIE PAKALPOJUMI:
Turpināt lasīt >
Uzvarēta lieta par saskarsmes tiesībām ar bērnu
Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā lietu par saskarsmes tiesību noteikšanu, kur cēlām prasību no Klienta pret bērna māti, par  tikšanās laiku noteikšanu, ikdienas aizgādības un bērna dzīves vietas noteikšanu. Bērna māte nevēlējās, un lika šķērsļus bērna tikšanām ar tēvu, un ierobežoja tēvam tiesības satikt savu…
Turpināt lasīt >
Uzvarēta tiesvedība par kopmantas sadali
Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā lietu par kopmantas sadali laulības šķiršanas  lietā. Lietas iztiesāšanas laikā pierādījām, ka īpašaums, kas iegādāts laulības alikā, bija viena laulātā atsevišķā manta, kas laulības laikā iegūta par laulātā līdzekļiem, bez otra laulātā līdzdalības. Laulātajiem bija vairāki īpašumi, par kuriem mūsu…
Turpināt lasīt >
Uzvarēta vēl viena lieta pret A/s Gaso
Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā strīdā ar A/s “Gaso”,  kur pārstāvējām tiesā Atbildētāja  intereses, Prasītāja AS “Gaso” cēla tiesā prasību pret atbildētāju  par parāda piedziņu. Prasības pieteikumā norādīts, ka 2006.gada 4.jūlijā starp AS “Latvijas Gāze” un atbildētāju tika noslēgts līgums par dabasgāzes piegādi individuālo dzīvojamo…
Turpināt lasīt >
BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA
Juridiskais Birojs “PETROW”, visiem Latvijas iedzīvotājiem līdz 12.aprīlim  Ceturtdienās piedāvā BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS. Lai pieteiktos konsultācijai vai nu zvaniet +371 28728888 vai aizpildiet pieteikšanās formu, norādiet savu vārdu, telefona nr., un e-pasta adresi, un mēs atbildēsim uz visiem Jūsu jautājumiem AKTUALITĀTES:JURIDISKIE PAKALPOJUMI:
Turpināt lasīt >
Uzvarēta tiesvedība pret Plus Plus Baltic
Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā pret parādu piedziņas kompāniju “Plus Plus Baltic”,  kura bija cēlusi prasību tiesā pret mūsu Klientu, par parāda piedziņu ko bija cedējusi no A/s “Swedbank”. Tiesa izvērtējot mūsu argumentus, un pierādījumus, kā arī  to, ka mūsu komanda pierādīja un atzina parādu…
Turpināt lasīt >
Uzvarēta tiesvedība pret A/S “GASO”
Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā strīdā ar A/s “Gaso”,  kur pārstāvējām tiesā Atbildētāja  intereses, Prasītāja AS “Gaso” cēla tiesā prasību pret atbildētāju  par parāda piedziņu. Pamatojoties uz Civillikuma 1., 3., 1587., 1753., 1759., 1765., 1779. pantu, prasītājs lūdz tiesu piedzīt no atbildētāja parādu par izlietoto…
Turpināt lasīt >
Bezmaksas juridiskās konsultācijas
Juridiskais Birojs “PETROW”, visiem Latvijas iedzīvotājiem līdz 1.eptembrim, katru ceturtdienu piedāvā BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS. Lai pieteiktos konsultācijai vai nu zvaniet +371 28728888 vai aizpildiet pieteikšanās formu, norādiet savu vārdu, telefona nr., un e-pasta adresi, un mēs atbildēsim uz visiem Jūsu jautājumiem AKTUALITĀTES:JURIDISKIE PAKALPOJUMI:
Turpināt lasīt >
Uzvarēta lieta apdrošināšanas strīdā pret ERGO
Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā apdrošināšanas strīdā pret ERGO,  kur pārstāvējām tiesā Prasītāja intereses, kurš bija cēlis prasību pret ERGO, jo apdrošinātājs bija atteicies izmaksāt apdrošināšanas prēmiju par nozagto auto Francijā  Pirmās instances tiesa pieprasot visus dokumentus gan no Francijas gan Beļģijas policijas, mūsu prasību…
Turpināt lasīt >
Uzvarēta tiesa mantošanas lietā
Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā mantošanas lietā,  kur Prasītājs  bija cēlis īpašuma prasību pret Klientu, kurā pamatojoties uz Civillikuma 89.panta pirmo, trešo daļu, 91.panta pirmās daļas 1., 5.punktu, 1041.pantu un 1044.pantu lūgts: 1) atzīt prasītājam īpašuma tiesības uz  domājamām daļām no nekustamā īpašuma, kuras saskaņā…
Turpināt lasīt >
Uzvarēta tiesa pret Gelvora Sergel
Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā pret parādu piedziņas kompāniju “Gelvora Sergel”,  kura bija cēlusi prasību tiesā pret mūsu Klientu, par parāda piedziņu ko bija cedējusi no A/s “GE Money bank”. Tiesa izvērtējot mūsu argumentus, un pierādījumus, kā arī  to, ka mūsu komanda pierādīja un atzina…
Turpināt lasīt >
Uzvarēta tiesa darba strīdā pret A/s “Olainfarm”
Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā pret A/s “Olainfarm” , kuru bija cēlusi  mūsu Kliente, ar mūsu palīdzību, par darba uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un neizmaksātās darba algas piedziņu. Savukārt A/s “Olainfarm” cēla tiesā pretprasību, par darba uzteikuma atzīšanu par pamatotu. Tiesa izvērtējot lietas apstākļus,…
Turpināt lasīt >
Uzvarēta tiesa pret A/s “Civinity”
Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā pret A/s “Civinity” ( iepriekšējais nosaukums HAUSMASTER), kura bija cēlusi prasību tiesā pret mūsu Klientu, par mājas apsaimniekošanas parāda piedziņu. Tiesa izvērtējot lietas apstākļus, un balstoties uz lietā esošajiem pierādījumiem  A/s “Civinity” prasību noraidīja, kā nepamatotu. Prasītājs A/s “Civinity” prasību…
Turpināt lasīt >