Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā apdrošināšanas strīdā pret ERGO,  kur pārstāvējām tiesā Prasītāja intereses, kurš bija cēlis prasību pret ERGO, jo apdrošinātājs bija atteicies izmaksāt apdrošināšanas prēmiju par nozagto auto Francijā  Pirmās instances tiesa pieprasot visus dokumentus gan no Francijas gan Beļģijas policijas, mūsu prasību tiesa apmierināja.

Pamatojoties uz Likuma par apdrošināšanas līgumu Tiesa konstatē, ka atbildētājs nav cēlis iebildumus pret prasītājas norādīto apdrošināšanas atlīdzības apmēru vai kārtību, kādā izmaksājama apdrošināšanas atlīdzība Automašīnas zādzības gadījumā. Kā arī atbildētājs nav noteicis citu apdrošināšanas atlīdzības veidu. 

Tiesa prasību apmierināja, un AAS “ERGO” iesniegusi apelācijas sūdzību.