1. Parādu piedziņa no juridiskajām un fiziskajām personām pirmstiesas un tiesvedības kārtībā;
  2. Kreditora interešu pārstāvība pārrunās ar parādnieku;
  3. Juridiskā palīdzība strīdu izšķiršanā ārpus tiesas kārtībā;
  4. Vienošanās ar parādnieku par labprātīgu parāda nomaksu, izlīgumi un to izpildes uzraudzība;
  5. Parādnieka mantiskā stāvokļa izpēte un analīze;
  6. Parādnieka mantas apķīlāšana pirms prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā;
  7. Prasības pieteikuma sagatavošana iesniegšana tiesā un kreditora interešu pārstāvība tiesā.
Izvēlne