Nekustamā īpašuma  tiesības

Kad ir radusies doma par nekustamā īpašuma iegādi, gan arī brīdī, kad nolemts to atsavināt vai iznomāt, ir lietderīgi vienoties ar advokātu, kurš sagatavos jums izdevīgāko darījuma struktūru un līguma projektu, kuru piedāvāt nākamajam darījuma partnerim. Piedāvājam sadarbību un juridisko atbalstu no darījuma ieceres brīža līdz tā noslēgumam zemesgrāmatā. Izmantojot mūsu juridisko palīdzību, jūs iegūstat pārliecību par to, ka darījuma noteikumi ir korekti, un tā rezultātus varat baudīt bez nepatīkamiem pārsteigumiem. Nepārzinot normatīvo aktu regulējumu, pārsteigumi var rasties ik uz soļa, gan saistībā ar pirmpirkuma vai izpirkuma tiesībām, vai nodokļiem.

 

 

Lietām piemīt tiesības. Nekustamā īpašuma valdījums nereti ir saistīts ar dažādiem likumiskiem un līgumiskiem apgrūtinājumiem. Nereti iegūtā lieta ir kopīpašums ar citām personām. Piedāvājam savus risinājumus, lai īpašuma apgrūtinājumi nebūtu pārāk apgrūtinoši tā īpašniekam.

PETROW juristi regulāri konsultē nekustamā īpašuma attīstītājus un būvuzņēmumus teritorijas plānošanas un būvniecības jautājumos, kā arī pārstāvam viņus administratīvajos procesos un tiesvedībās. Mūsu advokāti ir zinoši un pieredzējuši šīs jomas regulējuma jautājumos un praksē, nodrošinot klientiem risinājumus viņu ikdienas rūpēs, kā arī konsultējot sarežģītos attīstības projektos, kā arī  būvprojektu izstrādes regulējošiem aktiem, palīdzam būvniecības līgumu izstrādē un noslēgšanā, projektu vadīšanā un finansēšanā.