Ģimenes tiesības

 PETROW birojs nodrošina pārstāvību un konsultācijas ģimenes un laulību lietās. Laulību un ģimenes lietas ir vienas no sarežģītākajām civillietām, kurās bez profesionāļu palīdzības Jums būs grūti panākt savu tiesību ievērošanu. Šķirot laulību, palīdzam klientiem saglabāt personiskas un tuvas attiecības ar bērniem, arī nedzīvojot vienā ģimenē, strīda gadījumā pārstāvot klientu tiesā prasībā par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu

Vairāki mūsu biroja advokāti sniedz juridisko palīdzību dažādos ģimenes tiesību jautājumos, tajā skaitā:

  • laulāto mantiskās attiecības
  • laulības līgumu sastādīšana un reģistrācija
  • adopcija
  • paternitātes noteikšana
  • laulības šķiršana
  • saskarsmes tiesības
  • uzturlīdzekļi
  • kopmantas sadale

Nepieciešamības gadījumā veicam arī klientu pārstāvību tiesu procesos visu augšminēto jautājumu sakarā.