Mantošanas tiesības

Dzīvē rodas situācijas, kad klienti vēlas tieši jurista konsultāciju mantojuma lietu risināšanā. Praktizējot mantojuma tiesību jomā, birojs ir sekmējis klientu interešu nodrošināšanu

Situācijās, kad mantinieki nespēj vienoties par mantojuma sadali vai citiem no mantojuma tiesībām izrietošiem jautājumiem un jautājums ir risināms tiesā, juridiskais birojs «PETROW» piedāvā klientu interešu pārstāvību tiesā, risinot strīdu civilprocesam raksturīgajā sacīkstes formā.

Mantojuma tiesību strīdu risināšana prasa biroja speciālistu iedziļināšanos gan mantojuma atstājēja dzimtas vēsturē, gan citos specifiskos aspektos, piemēram, mantinieku rīcībā uzreiz pēc mantojuma atklāšanās, un citos jautājumos.

Jūs vēlaties sakārtot Jums piederošās mantas mantošanu vai esat potenciālais vai apstiprinātais mantinieks mantojumam, 

PETROW var Jums sniegt šādu palīdzību ar mantojuma tiesībām saistītos jautājumos:

  •  Mantojuma līgumu un testamentu sagatavošana
  • Palīdzība apstiprināšanā mantojuma tiesībās pēc likuma vai testamenta pie zvērināta notāra
  • Konsultācijas un pārstāvība strīdos ar citiem potenciālajiem mantiniekiem mantošanā pēc likuma vai testamenta 
  • Konsultācijas un pārstāvība tiesā strīdos ar mantojuma atstājēja pilnvarniekiem un parādniekiem.
  • Konsultācijas nodokļu tiesībās saistībā ar mantojumiem, īpašumtiesību maiņu, mantoto īpašumu atsavināšanu, nekustamā īpašuma nodokļu maksājumiem.
  • Konsultācijas mantoto īpašumu pārvaldīšanā, darījumu slēgšana par mantotajiem nekustamajiem īpašumiem
  • Mantošanas procesa vegana, un nekustamā īpašuma ievešanu Zemesgrāmatā, kā arī tā aizsardzību visā mantošanas procesa laikā.