1. Juridisko personu maksātnespējas pieteikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā;
  2. Maksātnespējas procesa uzraudzība un konsultācijas;
  3. Piedalīšanās kreditoru sapulcēs un izsolēs;
  4. Pārstāvēšana tiesās;
  5. Juridisko peronu likvidācija.
  6. Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma sastādīšana un iesniegšana tiesā;
  7. Tiesiskās aizsardzības procesa plāna sastādīšana un saskaņošana;
  8. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraudzība un konsultēšana.
Izvēlne