Maksātnespēja

  Fiziskās un juridiskās personas maksātnespējas pamatmērķis ir veicināt finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka saistību izpildi un pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus. Savukārt juridiskām personām, kas ir nonākušas finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tādās nonāks, mūsu speciālisti sniegs konsultācijas un juridisko palīdzību tiesiskās aizsardzības procesā.

  Maksātnespējas process ir pasākumu kopums, kas ļauj noslēgt ekonomiski neveiksmīgu dzīves vai uzņēmējdarbības posmu, lai sāktu visu no jauna. Gan kreditoriem, gan parādniekam ir svarīgi, lai maksātnespējas (bankrota) process noritētu ātri, efektīvi un bez kļūdām. Lai to panāktu, vislabākais risinājums ir piesaistīt zinošu speciālistu ar lielu pieredzi maksātnespējas procesu administrēšanā. Brīdī, kad uzņēmuma darbības rādītāji vai citi apstākļi signalizē par gaidāmām finanšu grūtībām un iespējamo maksātnespēju, ir pēdējais laiks apsvērt iespēju izmantot priekšrocības, ko sniedz tiesiskās aizsardzības process.

Juridiskās personas maksātnespējas procesā biroja juristi ne tikai sniedz juridisko palīdzību pieteikuma tiesai par maksātnespējas procesa ierosināšanu un pasludināšanu sagatavošanā, bet arī īsteno klientu (kreditoru, parādnieku, dalībnieku, akcionāru un citu ieinteresēto personu) interešu pārstāvību arī kreditoru sapulcēs, tādējādi nodrošinot klientam juridisko atbalstu visā maksātnespējas procesā un labvēlīga procesa efektivitāti.

Mūsu juristi, rūpīgi izvērtē klienta iesniegtos dokumentus, kas apliecina maksātnespēju, ne tikai sagatavo sākotnējo pieteikumu tiesai par maksātnespējas procesa ierosināšanu un pasludināšanu, bet arī sagatavo pilnīgi visus nepieciešamos dokumentus, tostarp saistību dzēšanas plānu fiziskās personas maksātnespējas procesā.

Tiesiskās aizsardzības process (TAP) un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process (ĀTAP) palīdzēs īstermiņa finanšu sarežģījumos, ja uzņēmumam ir skaidri zināms to cēlonis un ir skaidrs plāns, kā pārvarēt grūtības. Savukārt, kreditoriem būtiski ir gūt pārliecību, ka parādnieks tiesiskās aizsardzības procesu neizmanto ļaunprātīgi un tā mērķis ir godprātīgi nodrošināt saistību izpildi maksimāli iespējamā apmērā, kā arī turpināt saimniecisko darbību.