Sporta tiesības

Bieži, slēdzot līgumu, līdzēji neaizdomājas par iespējamām strīdus situācijām, kas varētu rasties nepilnīgu vai nekorektu līguma nosacījumu dēļ. Mūsu birojs var sniegt Jums visa veida juridisko atbalstu saistībā ar sportista līguma tiesību izpildi un tostarp:

Mums ir pieredze sportistu tiesību aizstāvēšanā, gan to sporta organizācijās gan tiesās.

Mūsu pieredze balstās uz mūsu pašu panākumiem sportā- Telpu futbolā, kur esam gan izstrādājuši gan reglamentējošos dokumentus gan arī līgumus ar sportistiem.

 

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

  • sporta organizāciju darbību un savstarpējo attiecību reglamentējošo aktu izstrāde un pilnveidošana
  • darba tiesību jautājumi, kas saistīti ar sportistu, tiesnešu, treneru un cita personāla līgumiem
  • līgumi par sportistu profesionālo attīstīšanu un karjeras atbalsta pakalpojumiem
  • juridiskā palīdzība saistībā ar juridiska un organizatoriska rakstura strīdu risināšanu
  • juridiskās konsultācijas par reklāmas izvietošanu sporta pasākumos un citās ar sportu saistītās aktivitātēs
  • ar sportista veselības apdrošināšanu saistītie jautājumi
  • ar sportu saistīti sponsoru līgumi.