Parādu piedziņa

      Laicīga izrakstīto rēķinu apmaksa ir būtiska jebkura uzņēmuma darbā. Lai panāktu rezultātu, svarīgi izstrādāt sistēmu, kas sekotu procesam no rēķina izrakstīšanas brīža līdz pilnai samaksas saņemšanai. “PETROW” šajā gadījumā piedāvā pilnu ciklu: no maksājuma atgādinājuma klientam (ieskaitot pirmstiesas parādu piedziņu) līdz pilnai parāda piedziņai no parādnieka, katrā no tiem klients tiek informēts par piedziņas gaitu un tiek pārrunātas turpmākās piedziņas iespējas.

   

Parādu piedziņas procesa sarežģītību ietekmē visdažādākie apstākļi, tostarp, starp pusēm noslēgto tiesisko darījumu nosacījumi, juridiskie apsvērumi, prasījuma būtība un parādnieka attieksme pret savu saistību izpildi.

    Ievērojot LR normatīvos aktus un Latvijas ārpustiesas parādu piedzinēju asociācijas reglamentu, mēs pievēršam īpašu uzmanību tam, lai attieksme pret debitoru parādu piedziņas procesā būtu korekta un godprātīga.