1. Dažādu līgumu sastādīšana, analīze un korekcija;

  2. Konsultācijas par individuālu darījumu noslēgšanu, darījumu noslēgšanas uzraudzība, konsultācijas;

  3. Līgumu izpildes uzraudzība, konsultācijas;

  4. Juridiskā palīdzība strīdu ārpustiesas izšķiršanā, starpniecība, konsultācijas;

  5. Izstrādāto līgumu aizsardzība.