Apdrošināšanas tiesības

Biroja juristiem ir liela pieredze ar apdrošināšanas jomu saistītu tiesisko strīdu risināšanā, t.sk., apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas ņēmēju interešu pārstāvībā. Biroja partneris ir bijis vairāku valsts institūciju pieaicināts eksperts apdrošināšanas tiesību jautājumos.

Birojs ir konsultējis, sniedzis juridiskos atzinumus un pārstāvējis tiesās apdrošināšanas ņēmējus.Tāpat birojs ir nodrošinājis klientu – apdrošināto – pārstāvību sarunās ar apdrošinātājiem strīdu pirmstiesas risināšanā, kā arī vedis klientu lietas tiesās, sekmīgi pārstāvot klienta intereses civillietās, kas skar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu un apdrošināšanas līguma izpildi.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

    • juridiskās konsultācijas apdrošināšanas līgumu sagatavošanā
    • juridiskās konsultācijas saistībā ar apdrošinātajiem riskiem, apdrošināšanas gadījumiem un apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, regresa prasībām
    • juridiskās konsultācijas jautājumos, kas skar citas tiesību nozares, ņemot vērā apdrošinātājiem īpaši izvirzītās prasības
    • pārstāvību tiesās

Petrow pieredze apdrošināšanas nozarē aptver visus apdrošināšanas darbības un regulējuma aspektus. Tāpēc mūsu komanda ir ideāli piemērota juridiskās palīdzības sniegšanai apdrošināšanas sabiedrību vai apdrošināšanas līgumu portfeļu iegādes darījumos, kā arī attiecīgās padziļinātās juridiskās izpētes veikšanai.