Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā pret A/s “Civinity” ( iepriekšējais nosaukums HAUSMASTER), kura bija cēlusi prasību tiesā pret mūsu Klientu, par mājas apsaimniekošanas parāda piedziņu. Tiesa izvērtējot lietas apstākļus, un balstoties uz lietā esošajiem pierādījumiem  A/s “Civinity” prasību noraidīja, kā nepamatotu.

Prasītājs A/s “Civinity” prasību pamatoja uz it kā spēkā esošu mājas kopības lēmumu un arī noslēgto mājas apsaimniekošanas līgumu, bet juridiski, līgums bija lauzts, un māja netika apsaimniekota,  Prasītājs A/s “Civinity” pirmās instances tiesas spriedumu nepārsūdzēja, un tas stājās spēkā.