Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā pret A/s «Civinity» ( iepriekšējais nosaukums HAUSMASTER), kura bija cēlusi prasību tiesā pret mūsu Klientu, par mājas apsaimniekošanas parāda piedziņu. Tiesa izvērtējot lietas apstākļus, un balstoties uz lietā esošajiem pierādījumiem  A/s «Civinity» prasību noraidīja, kā nepamatotu.

Prasītājs A/s «Civinity» prasību pamatoja uz it kā spēkā esošu mājas kopības lēmumu un arī noslēgto mājas apsaimniekošanas līgumu, bet juridiski, līgums bija lauzts, un māja netika apsaimniekota,  Prasītājs A/s «Civinity» pirmās instances tiesas spriedumu nepārsūdzēja, un tas stājās spēkā.

AKTUALITĀTES:
JURIDISKIE PAKALPOJUMI:
Меню