Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā pret parādu piedziņas kompāniju “Plus Plus Baltic”,  kura bija cēlusi prasību tiesā pret mūsu Klientu, par parāda piedziņu ko bija cedējusi no A/s “Swedbank”. Tiesa izvērtējot mūsu argumentus, un pierādījumus, kā arī  to, ka mūsu komanda pierādīja un atzina parādu par spēkā neesošu  “Plus Plus Baltic” prasību noraidīja, kā nepamatotu.

Prasītājs  “Plus Plus Baltic” prasību pamatoja uz it kā spēkā esošu līgumu, bet juridiski, līgums nebija spēkā, un saistības pret Prasītāju vairs nepastāvēja Prasītājs  “Plus Plus Baltic” pirmās instances tiesas spriedumu pārsūdzēja.