Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā lietu par saskarsmes tiesību noteikšanu, kur cēlām prasību no Klienta pret bērna māti, par  tikšanās laiku noteikšanu, ikdienas aizgādības un bērna dzīves vietas noteikšanu. Bērna māte nevēlējās, un lika šķērsļus bērna tikšanām ar tēvu, un ierobežoja tēvam tiesības satikt savu bērnu  Bāriņtiesa sniedza savu atzinumu lietā, kas bija bērna interesēs uzturēt kontaktu ar abiem vecākiem.

Atbildētāja tiesā prasību neatzina, bērna saskarsmes tiesības ar tēvu nevēlējās nodrošināt, jo uzskatīja, ka tēvs maksā par maz uzturlīdzkļus bērna uzturam.  Tāpar mūsu Klients vēlējās nodibināt arī bērna dzīves vietas noteikšanu pie mātes, noteiktā dzīves vietā, Latvijas teritorijā.

Tiesa izvērtējot mūsu argumentus, un tiesību normu pielietojamību atzina mūsu prasību par pamatotu un apmierināmu pilnībā.