Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā pret parādu piedziņas kompāniju “Gelvora Sergel”,  kura bija cēlusi prasību tiesā pret mūsu Klientu, par parāda piedziņu ko bija cedējusi no A/s “GE Money bank”. Tiesa izvērtējot mūsu argumentus, un pierādījumus, kā arī  to, ka mūsu komanda pierādīja un atzina parādu par spēkā neesošu  “Gelvora Sergel”prasību noraidīja, kā nepamatotu.

Prasītājs  “Gelvora Sergel” prasību pamatoja uz it kā spēkā e līgumu, bet juridiski, līgums nebija spēkā, un saistības pret Prasītāju vairs nepastāvēja Prasītājs  “Gelvora Sergel” pirmās instances tiesas spriedumu pārsūdzēja, un Otrās instances tiesa to atstāja spēkā uz tiem pašiem mūsu argumentiem un pierādījumiem. Kasācijas ientancē tas netika pārsūdzēts