Mēs piedāvājam:

  1. Aizstāvība pirmstiesas izmeklēšanā un tiesā;
  2. Apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana;
  3. Sūdzību un iesniegumu sagatavošana.
  4. Cietušā pārstāvība;
  5. Palīdzība atlīdzības piedziņā no vainīgās personas;
  6. Palīdzība biznesa konfliktu risinājumā;
  7. Aizsardzība pret krimināla rakstura apdraudējumu;
  8. Atlīdzības piedziņa no valsts par nepamatotu apsūdzību.