Banku un finanšu tiesības

Mūsu speciālistu konsultācijas palīdzēs Jums pieņemt labākus lēmumus, arī saskaroties ar finanšu grūtībām un nepieciešamību vērsties pie kreditora ar tiesiskās aizsardzības ierosinājumu vai cita veida saistību atlikšanu. Kvalificēts un uz pieredzi balstīts padoms var būt izšķirošs sarunu vešanas pamats.

Mūsdienās banku pakalpojumus izmanto ikkatrs, taču, lai saņemtu bankas pakalpojumus, ne tikai bankai, bet arī tās klientam ir jāizpilda virkne sarežģītu prasību. Tāpat bankas nereti pēkšņi pārtrauc savu darbību, kā rezultātā klientiem ir jāveic virkne pasākumu, lai atgūtu savus noguldījumus.

Tāpēc Finanšu tiesību jomā veicam gan kredītiestāžu, gan arī banku klientu interešu pārstāvību dažādu jautājumu risināšanā. Saviem klientiem piedāvājam konsultācijas saistībā ar līzinga, hipotekārās kreditēšanas, uzņēmumu saimnieciskās darbības un aktīvu iegādes kreditēšanas, parādu refinansēšanas jautājumiem. 

 

  Mūsu speciālisti ir gatavi iesaistīties arī tiesisko attiecību risināšanā gan fiziskas personas maksātnespējas procesā, gan juridiskas personas maksātnespējas gadījumos, ja būtisku kreditoru prasījumu apmēru veido kredītiestāžu prasījumi.

PETROW juristi ir veiksmīgi konsultējuši klientus attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas prasību ieviešanu to darbībā, kā arī snieguši juridisko palīdzību klientu strīdos ar valsts iestādēm attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas prasību izpildi un klienta norēķinu operāciju apturēšanu.

Biroja juristu darbība dokumentu un iekšējo normatīvo aktu izstrādē minētajā jomā nodrošina iespējami pilnīgu tās pārzināšanu un spēju sniegt labāko klientiem pieejamo juridisko palīdzību.