Darba tiesības

Šobrīd darba tiesiskās attiecības kļūst daudz sarežģītākas. Pastāvīgi jāņem vērā arī konfidencialitātes un konkurences ierobežojumu noteikšanas problēma, personas datu aizsardzību jautājumi, kā arī attiecības ar arodbiedrībām.

Mūsu birojam ir plaša pieredze ar darba attiecībām saistīto jautājumu risināšanā, kas ir palīdzējušas sekmīgi pārstāvēt savu klientu intereses vairākos individuālos un kolektīvos darba strīdos tiesā. Nepieciešamības gadījumā nodrošināsim darbinieka nodarīto zaudējumu piedziņu, darbinieka uzticamības pārbaudi, kā arī aizstāvību tiesā pret darbinieku prasībām.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

  • darba līgumu, iekšējās kārtības noteikumu un citu ar personāla vadību saistītu dokumentāciju sagatavošanu
  • klienta interešu pārstāvību tiesās individuālo un kolektīvo darba strīdu gadījumos
  • konsultācijas par sociālās nodrošināšanas saistībām
  • klienta interešu pārstāvību sarunās ar arodbiedrībām, koplīgumu sagatavošanā
  • konsultācijas un klienta interešu pārstāvību individuālā un kolektīvā darbinieku atlaišanā
  • konsultācijas darba drošības jautājumos
  • ārvalstnieku uzturēšanās un darba atļauju iegūšanu

Darba strīdu gadījumā biroja speciālisti ir gatavi sniegt nepieciešamo juridisko atbalstu gan ārpustiesas strīdu risināšanas kārtībā, gan pārstāvēt klientu tiesā, tostarp sagatavojot prasības pieteikumus, paskaidrojumus, piedaloties tiesas sēdēs, kā arī asistējot un konsultējot nepieciešamo pierādījumu iegūšanas procesā. Kvalificētas juridiskās palīdzības laicīga saņemšana var sniegt klientiem lielākas iespējas panākt sev vēlamu rezultātu, izvairīties no potenciālajiem riskiem, kā arī strīdu gadījumā pretendēt uz veiksmīgu un iespējami ātru strīda atrisināšanu.