Likums ir valsts normatīvais tiesību akts, kas izdots stingri noteiktā kārtībā. Parasti šo kārtību nosaka valsts pamatlikumā – konstitūcijā.

Ar terminu “likums” materiālā nozīmē tiek saprasts katrs normatīvs varas akts, piemēram, valdības vai citu valsts institūciju izdots noteikums. Termins “likums” formālā nozīmē attiecas tikai uz tādiem aktiem, ko izdevis valsts likumdošanas orgāns likumdošanas kārtībā.

Likumam piemīt tikai tam raksturīgas iezīmes:

  • Likums pauž valsts gribu,
  • Likums ir valsts varas izdotais augstākais tiesību normatīvais akts, jo to izdod augstākā varas institūcija,
  • Likumam ir augstākais juridiskais spēks salīdzinājumā ar citiem izdotajiem tiesību aktiem,
  • Likums tiek izdots saskaņā ar konkrētā valstī stingri noteiktu kārtību – likumdošanas kārtībā,
  • Likumam piemīt piespiedu spēks.